V naši orodjarni s svojimi kapacitetami 100 % pokrivamo potrebe kovačnice ter drugih obratov.


Uporabljamo naslednje stroje:

  • 11 strojev HSC
  • triosni stroji CNC
  • 1 stroj CNC za erodiranje
  • 6 žičnih erozij
  • 1 žični erozijski stroj CNC
  • 3D merilni stroj
  • GOM Inspect Software